Pyydä tarjous
Studentwork

Henkilöstö­vuokraus

Henkilöstövuokrauksesta ratkaisu osaajapulaan?

henkilöstövuokraus

Työmarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä erittäin kova kilpailu osaajista. Me haluamme tarjota yrityksille organisaatiomme tuen parhaiden tekijöiden tehokkaaseen löytämiseen!

 

Mitä on henkilöstövuokraus?

Henkilöstövuokrauksella tarkoitetaan palvelua, jossa asiakasyritys voi palkata uuden työntekijän helposti ja nopeasti omia rekrytointiin käytettyjä resursseja säästäen henkilöstövuokraukseen erikoistuneen yrityksen kautta.  Tällöin Studentwork hoitaa sekä rekrytointiprosessin että työntekijän työsuhteen aikaiset asiat. Työntekijä solmii työsopimuksen Studentworkin kanssa, vaikka työnteko tapahtuukin asiakasyrityksen tiloissa. Näin asiakasyritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, eikä sen tarvitse käyttää aikaa rekrytointiin ja muihin henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin.

 

Miksi henkilöstövuokraus?

Onko yrityksessäsi nopeaa kasvua, paikattava vanheimpainvapaa tai vaikkapa tarve loma-ajan sijaiselle? Konsultin hankkiminen kauttamme voi olla ratkaisu! Henkilöstövuokrauksemme kautta saat paljon muutakin, kuin vain vuokratyöntekijän. Löydämme tarpeisiisi sopivaa osaamista ja olemme sekä konsultin että yrityksesi tukena koko työsuhteen ajan. 

Nykyajan nopeatempoisessa yhteiskunnassa voi olla vaikeaa ennustaa tulevia henkilöstötarpeita. Henkilöstövuokrauspalvelumme on joustava ratkaisu. Varmistamme, että saat oikean osaajan oikeaan aikaan, joten voit itse keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintoihin. Kokeneet rekrytoijamme tarjoavat sinulle ja konsultille kaiken tarvittavan tuen. Jos kaikki sujuu hyvin, voit lopulta palkata konsultin, johon olet jo ehtinyt tutustua vuokratyösuhteen aikana. Tutustu alhaalta löytyvästä linkistä myös asiakkaidemme kokemuksiin henkilöstövuokrauksesta kauttamme.

 

Missä tilanteissa henkilöstövuokrausta voi käyttää?

Henkilöstövuokrausta voi käyttää sekä määräaikaisissa, väliaikaisissa että toistaiseksi voimassa olevissa vakituisissa henkilöstötarpeissa. Työsuhde voi olla joko osa-aikainen tai kokoaikainen. Esimerkkejä:

 • Pikainen rekrytointitarve
 • Sijaisuus
 • Projekti
 • Henkilömuutoksesta johtuva korvaava rekrytointi
 • Osa-aikainen kiireapu
 • Kokonaan uusi vakituinen rooli
 • Organisaatiomuutokseen liittyvä väliaikainen tehtävä
 • Suorarekrytointikielto
 • Muu resursointitarpeen vaikea ennustettavuus

 

Mitä henkilöstövuokraus vaatii asiakkaalta?

Henkilöstövuokrauksessa asiakasyritys tilaa rekrytointipalvelun henkilöstövuokraukseen erikoistuneelta yritykseltä. Meillä Studentworkilla prosessi etenee niin, että tarvekartoituksen jälkeen vastaava rekrytoija avaa haun ja lähtee haastattelemaan potentiaalisia hakijoita. Kun sopivat 1-3 kandidaattia on löytynyt, esitellään ne asiakkaalle ja sovitaan jatkohaastattelut asiakkaan luona.

Asiakkaalta vaaditaan osallistumista vain profiilin määrittelyyn sekä potentiaalisimpien hakijoiden haastatteluihin. Kun asiakas on tehnyt lopullisen päätöksen siitä, kuka tehtävässä aloittaa, hoitaa Studentwork työsopimuksen ja siihen liittyvät asiat työntekijän eli konsultin kanssa.

Asiakasyritys vastaa itse vain henkilön työvälineistä, perehdyttämisestä ja työkulttuuriin sopeuttamisesta. Tähän työsuhteen vaiheeseen Studentwork tarjoaa esihenkilön sekä työntekijän työn tueksi Onboarding-raportin.

Studentworkin Consultant Care -tiimi palvelee kaikkia Studentworkin konsultteja kaikissa heidän työsuhteensa aikaisissa kysymyksissä, kuten palkka-, loma- ja sopimusasioissa. 

 

Mitä henkilöstövuokraus vaatii työnhakijalta?

Henkilöstövuokrauksessa työnhakijan tulee lähettää hakemusdokumentit Studentworkille, joka vastaa myös kaikkiin hakijan tiedusteluihin tehtävään liittyen. Mikäli hakija etenee rekrytointiprosessissa, pidetään ensimmäinen haastattelukierros Studentworkin rekrytoijan toimesta. Jos työnhakija on tehtävään soveltuva, esitellään hänet asiakkaalle, joka haastattelee 1-3 potentiaalisinta hakijaa ennen päätöksentekoaan. Studentwork tekee valitun työnhakijan eli konsultin kanssa työsopimuksen ja sopii palkkaukseen liittyvät yksityiskohdat. Perehdytyksestä ja käytännön työn ohjaamisesta vastaa asiakasyritys, työsuhteesta puolestaan Studentwork. Studentworkin Consultant Care -tiimi palvelee kaikkia konsulttejaan heidän työsuhteensa aikaisissa kysymyksissä, kuten palkka-, loma- ja sopimusasioissa.

 

Miten henkilöstövuokraus hinnoitellaan ja laskutetaan?

Henkilöstövuokrauksessa hinta määräytyy työtehtävän vaatimuksen ja palkkatason mukaan. Kun arvioitu palkkataso on tiedossa, lisätään sen päälle Studentworkille kuuluvat työantajamaksut (mm. eläke- ja vakuutusmaksut) sekä voittomarginaali.

Laskutus tapahtuu tunti- tai kuukausiperusteisesti työntekijän tehtyjen työtuntien mukaan vasta siinä vaiheessa, kun sopiva henkilö on tehtävään löytynyt ja hän on tehtävässä aloittanut. Studentwork ei veloita asiakkailta muita kuluja esim. rekrytoinnin aloitus- ja markkinointikuluja. Asiakas ei myöskään maksa vuosilomasta tai sairaspoissaolotunneista, jotka kuitenkin Studentwork korvaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaisesti.

Tuntityöntekijöille palkkaa tulee maksaa kaksi kertaa kuukaudessa, minkä mukaan myös asiakasta laskutetaan. Kuukausipalkkaisille työntekijöille palkkaa maksetaan kerran kuukaudessa, joten samassa aikasyklissä laskutetaan myös asiakasta.


Hintakaavio Studentwork

Mitä henkilöstövuokraus tarkoittaa sopimuksen osalta?

Henkilöstövuokrauksessa asiakasyritys tekee toimeksiantosopimuksen Studentworkin kanssa ja Studentwork työsopimuksen työntekijän kanssa. Hintaan liittyvät keskustelut käydään asiakkaan ja Studentworkin välillä. Palkkaan liittyvät keskustelut Studentworkin ja työntekijän kanssa.

 

Näyttökuva 2020-11-5 kello 14.58.58

 

Mitä tes:iä henkilöstövuokrauksessa käytetään?

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi pyrimme aina ensisijaisesti käyttämään työntekijällä samaa työehtosopimusta, mitä asiakasyrityksen muilla vastaavassa tehtävässä olevilla työntekijöillä on käytössä. Mikäli muuta soveltuvaa TES:iä ei ole käytettävissä ja kyseessä on taloushallinto-, tietojenkäsittely- tai toimistotyö, käytetään työsopimuksessa Henkilöstöpalvelualojen työehtosopimusta.

 

Työntekijän palkkaaminen omille listoille

Asiakasyrityksellä on oikeus ja mahdollisuus palkata henkilöstövuokrauksen kautta oleva työntekijä omille palkkalistoilleen  aikaisintaan 6 kuukauden jälkeen, mikäli työntekijä sitä myös itse haluaa. Henkilöstövuokrauksen keston mukaan asiakasyrityksen tulee maksaa siirrosta Studentworkille rekrytointipalkkio. Työntekijälle siirrosta ei synny kustannuksia. Hänen tulee ainoastaan tehdä uusi työsopimus suoraan asiakasyrityksen kanssa. Mikäli työtehtävä pysyy samana, ei työntekijälle voida asettaa uutta koeaikaa.

 

Asiakassopimuksen irtisanominen

Joskus yhteiselo asiakkaan ja työntekijän välillä ei toimikaan, minkä vuoksi sekä asiakasyrityksellä että työntekijällä on sopimuksessaan irtisanomisehto. Koeajan aikana molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen välittömästi irtisanomisperusteet huomioiden. Jos koeaikapurku tapahtuu asiakasyrityksen toimesta, on Studentwork yleensä velvollinen avaamaan korvaavan rekrytoinnin veloituksetta.

Mikäli osapuolet eivät ole tyytyväisiä keskinäiseen yhteistyöhön, pyrimme ensisijaisesti ratkomaan yhteistyön haasteita yhdessä, ennen kuin työsuhteen päättäminen tulee kysymykseen. Jos yritys ei ole tyytyväinen työntekijän suoriutumiseen, tulee työntekijän kanssa käydä rakentava palautekeskustelu ja tarpeen mukaan toimia varoituskäytännön kautta.

Mikäli työntekijän työsuhdetta ei ole mahdollista jatkaa sovitun mukaisesti esimerkiksi asiakkaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä johtuen, voi asiakas irtisanoa toimeksiantosopimuksen, jolloin Studentworkin tulee aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden lopputuloksena voi olla joko työntekijän lomautus tai irtisanominen. Studentwork pyrkii löytämään näille työntekijöille uuden, korvaavan työtehtävän muiden asiakkaiden toimeksiannoissa takaisinottovelvollisuuden mukaisesti.
Alle 4 kuukauden määräaikaisen asiakassopimuksen irtisanomisaika on 4 viikkoa. Alle 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen irtisanomisaika on 6 viikkoa. Toistaiseksi voimassa olevan toimeksiannon tai toimeksiannon kestäessä yli vuoden, irtisanomisaika on 12 viikkoa.

 

Työntekijän sopimuksen irtisanominen

Työntekijällä on myös oikeus ja mahdollisuus irtisanoa työsopimus missä tahansa työsuhteen vaiheessa. Studentwork käyttää määräaikaisissa sopimuksissa sekamuotoista määräaikaista sopimusmuotoa, mikä tarkoittaa, että vaikka sopimukselle on asetettu loppumispäivä, voi työntekijä irtisanoa työsopimuksensa kesken sopimuskauden normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti.

Koeajalla sopimus voidaan päättää välittömästi, mutta ei ilman pätevää syytä. Koeajan umpeuduttua irtisanomisaika riippuu työsopimuksen TES:istä, mutta irtisanomisaika on usein 2 viikkoa, mikäli työsuhde on kestänyt alle vuoden ja 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt 1-4 vuotta. Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, pyrimme etsimään korvaavan työntekijän tehtävään mahdollisimman nopeasti, mikäli yritys niin toivoo.

 

Keskustellaan tarpeistasi.

Jätä sähköpostisi, niin avataan keskustelu.

 

TOP hyödyt

 • Säästät rekrytointeihin menevää aikaa

 • Vältät virherekrytointien riskejä

 • Joustava ratkaisu ajoittaisiin kiirehuippuihin ja rekrytointikieltoihin

 • Kauttamme saat apua kehittämiseen ja seurantaan

Lue lisää henkilöstövuokrauksen hyödyistä »

Henkilöstövuokraus
 

Tutustu referensseihimme! 

2 min lukuaika

Joustava ratkaisu rekrytointitarpeisiin — Case Finago

Asiakkaamme Accountor Finago tarjoaa yrityksille pilvipalveluna toimivia taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja ja...

Fortumin Head Of Strategic Communications Kristina Kinikin tunnelmia pitkäaikaisesta yhteistyöstämme

Olemme tehneet Fortumin kanssa menestyksekkäästi yhteistyötä jo lähes kymmenen vuoden ajan. Yli tuhat nuorta osaajaa...

2 min lukuaika

Lue asiakkaamme Relacom Finland Oy:n ja Studentworkin yhteistyöstä

Asiakkaamme Relacom Finland Oy on johtava kentällä tapahtuvien teknologiapalveluiden toimittaja ja ICT- ja...

Miten me toimimme?

Prosessimme lähtee aina liikkeelle asiakkaan aidon tarpeen ymmärtämisestä. Kun tarve on ymmärretty, määritellään profiili yhdessä asiakkaan kanssa ja asetetaan yhteistyölle selkeät tavoitteet.

Huolellisen ja asiakkaan tarpeet huomioivan profiilinmäärittelyn jälkeen aloitetaan oikean henkilön löytämiseksi rekrytointiprosessi. Ammattitaitoiset rekrytoijamme ovat vastuussa rekrytointiprosessin eteenpäin viemisestä. Rekrytointiprosessin aikana asiakasyritys on jatkuvasti ajantasalla prosessin etenemisestä.

Laadukkaasti hoidettu rekrytointiprosessi johtaa tilanteeseen, jossa asiakkaalle esitellään parhaat löydetyt kandit. Oikean henkilön valinnan tekee asiakasyritys, apunaan rekrytoijamme tuki. 

Tutustu tarkemmin prosessiimme lataamalla prosessikaaviomme!

Kuka hoitaa työsuhteeseen liittyvät asiat?

Henkilöstövuokrausyrityksenä Studentwork on vastuussa konsultin työsuhdeasioista. Studentworkin Consultant Care -tiimi toimii työntekijän tukena kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Consultant Care -tiimimme on asiakasyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä toimiva yhteyshenkilö. 

Asiakasyritys vastaa itse vain henkilön perehdyttämisestä ja työkulttuuriin sopeuttamisesta. Tähänkin tarjoamme esimiehen tueksi Onboarding- raporttia, josta voit lukea lisää scrollaamalla alemmas!

 

 

Työskentely nuorten osaajien kanssa?

Nuorten osaajien ajatukset ja odotukset työelämästä voivat auttaa yrityksiä rakentamaan ennennäkemätöntä uudistumista ja kasvua. Työelämäodotusten selvittäminen etukäteen auttaa työnantajia valmistautumaan nuorten osaajien vastaanottamiseen heidän saapuessaan työelämään.

 

Nuoret osaajat työelämässä 2021-tutkimus ”Nuoret osaajat työelämässä” on Studentworkin vuosittainen Suomessa ja Ruotsissa suoritettava tutkimus. Tutkimus käsittelee nuorten osaajien odotuksia työelämää kohtaan ja perustuu vuosittain uuteen, ajankohtaiseen aiheeseen. Lataa tutkimus

 

 

Mikä on Onboarding-raportti?

Onboarding-raporttimme avulla voitte helpottaa perehtymisvaihetta. Onboarding -raportti auttaa tunnistamaan kaikkein tehokkaimmat tavat saada uusi henkilö perehdytettyä yritykseen. Raportti kuvaa henkilön vahvuuksia ja antaa konkreettisia keinoja henkilön motivoimiseen työelämässä. 

Onboarding -raportti on esimiehen työkalu johtamiseen ja perehdytysvaiheen tehostamiseen. Sen avulla uusille henkilöille pyritään tarjoamaan parhaat mahdolliset edellytykset täyteen potentiaaliinsa pääsemiseen uudessa työpaikassa. Onboarding -raportti on aina osa henkilöstövuokrausta Studentworkilla. Lue lisää täältä »

 

Keskustellaanko rekrytointitarpeistasi?

Aloita tästä, räätälöi unelmakandisi profiili!

 

Räätälöi unelmakandisi profiili

 

Pyydä tarjous tai jätä yhteydenottopyyntö

Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. Voit ottaa yhteyttä meihin myös soittamalla tai lähettämällä sähköpostia:

020 122 7222
info@studentwork.com