Pyydä tarjous
Studentwork

Persoonallisuus-
arviointi

 

 

henkilöstövuokraus

Käytämme persoonallisuusarviointeja työkaluna työnhakijoiden ja työnantajien tehokkaaseen yhteensovittamiseen. Identifioimalla työnhakijoiden motivaatiotekijöitä ja liikkeellepanevia voimia löydämme yrityksille parhaat osaajat, lyhennämme rekrytointi- ja perehtymisvaiheiden kestoa sekä varmistamme, että työntekijät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

 

MIKÄ ON PSYKOMETRINEN ARVIOINTI? 

Psykometrisillä arvioinneilla tarkoitetaan kykytestejä ja persoonallisuusarviointeja. Psykometriset arvioinnit mahdollistavat reilun ja puolueettoman tavan arvioida henkilön ominaisuuksia, kuten soveltuvuutta tehtävään, kriittistä päättelykykyä sekä luontaista käyttäytymistyyliä.

Jotta arviointi olisi ”psykometrinen”, täytyy sen olla standardisoitu, luotettava ja pätevä. Sen tulee aina olla yhdenmukainen sisällön, hallinnoinnin sekä pisteytyksen suhteen. Nämä ominaisuudet varmistavat sen, että arviointi on tarkka ja mittaa sitä, mitä sen pitääkin ilman subjektiivista puolueellisuutta tai ennakkoasenteita.

 

PERSOONALLISUUS-
ARVIOINNIT REKRYTOINNISSA

Työntekijöiden rekrytoinnissa persoonallisuusarviointien tavoitteena on auttaa työnhakijoita tunnistamaan ja sanoittamaan omia pehmeitä taitoja, luontaisia taipumuksia sekä vahvuuksia muihin hakijoihin verrattuna.

Psykometriset arvioinnit auttavat myös työnantajia tunnistamaan sopivimmat kandidaatit organisaatioonsa sekä ymmärtämään, missä määrin arvioitavan henkilön persoonallisuus ja kognitiiviset kyvyt vastaavat roolin suorittamiseen tarvittavia kykyjä.

 

Persoonallisuusarviointien avulla on myös mahdollista saada esihenkilöille konkreettisia työkaluja yksilöllistä johtamista varten sekä arvioitavalle henkilölle merkityksellisiä oivalluksia omista vahvuuksistaan.

Psykometriset arvioinnit tehdään sähköisesti henkilön omalla ajalla ja omassa ympäristössä. Useimmat muut kykyarvioinnit järjestetään tiettynä aikana tietyssä paikassa. Psykometrisiä arviointeja voidaan hyödyntää useassa eri työsuhteen vaiheessa, ei vain pelkästään rekrytointiprosessin osana.

 

MIKSI KÄYTTÄÄ PERSOONALLISUUS-
ARVIOINTEJA?

Yhä useammat yritykset käyttävät persoonallisuusarviointeja rekrytoinnin tukena. Arviointien hyödyntäminen parantaa todennäköisyyttä sille, että valittu henkilö on tehtävään soveltuva ja viihtyy tehtävässään.

Tärkein tehtävämme on löytää oikeat osaajat asiakasyritystemme tarpeisiin ja oikeat työpaikat työnhakijoidemme toiveisiin. Sopivien osaajien löytäminen ei ole pelkästään koulutuksen ja kokemuksen varassa, vaan menestyksekäs yhteensopivuus riippuu myös persoonallisuudesta, asenteista ja arvoista. Tämän vuoksi me käytämme rekrytointiprosesseissamme persoonallisuusarviointeja.

Arvioinneilla varmistetaan, että työnantajalla on uuden työsuhteen alussa mahdollisuus johtaa ja sitouttaa uusia tulokkaita heidän vahvuuksiensa perusteella sekä tukea heitä kehityskohtiensa kanssa. Arvioinneilla voidaan tukea työnantajaa myös tunnistamaan työntekijän piilevä potentiaali ja auttaa henkilöstöään saavuttamaan täyden potentiaalinsa organisaatiossa.

 

HYÖDYT TYÖNHAKIJALLE

Persoonallisuusarvioinneista ei hyödy vain yritys, vaan myös työnhakija. Olemme listanneet alle persoonallisuusarviointien hyödyt työnhakijoille:

 • Persoonallisuusarvioinnit eivät ainoastaan auta yritystä löytämään itselleen sopivimman työntekijän, vaan myös työnhakijalle sopivimman työtehtävän- ja työyhteisön, jossa hän pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan enemmän ja viihtyy paremmin.
 • Psykometriset arvioinnit lisäävät rekrytointiprosessiin objektiivisuutta, koska ne ovat standardisoituja, eivätkä syrji esim. iän, sukupuolen tai kansalaisuuden perusteella. Näin ollen hakijoita kohdellaan tasapuolisemmin ja voidaan vertailla keskenään objektiivisemmin.
 • Kykytestien ja persoonallisuusarviointien käyttö osana rekrytointiprosessia on yleistynyt, joten työnhakijan on hyvä saada niistä kokemusta.
 • Arviointiraportit toimivat erinomaisena itsereflektion ja itsensä kehittämisen työkaluna, kun omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen helpottuu.
 • Kun omien vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen helpottuu, on myös parempi mahdollisuus myydä omaa osaamistaan ja työllistyä helpommin sekä nopeammin.
 • Koska arviointiraportin saa itselleen, voi sitä hyödyntää myös muussa työnhaussa (ei vain kyseisessä hakuprosessissa), mikä mahdollistaa työnhakijalle kilpailuedun muihin hakijoihin nähden.
 • Kokemattomille ja vähän työkokemusta omaaville työnhakijoille kykytestit ja persoonallisuusarvioinnit antavat erinomaisen työkalun nostaa omien kyvykkyyksien ja pehmeiden taitojen merkitystä työnhaussa, mikä luo heille kilpailuetua työnhaussa.

 

TAUSTASTA

Arviointimme tuottaa kumppanimme Psycruit, jolla on yli 25 vuoden kokemus psykometrisistä analyyseista rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen maailmassa. Kysymykset ja yhteenvedot on kehitetty yhteistyössä alan ammattilaisten ja työpsykologien kanssa.

 

 

 

 

Haluateko tehdä maksuttoman persoonallisuusarviointimme?

Saat paluupostissa arviointiraportin.

 

 

Tee persoonallisuusarviointi

 

 

LUE KAUTTAMME TYÖLLISTYNEIDEN NUORTEN OSAAJIEN KOKEMUKSISTA

 • Miikka - Junior Business Intelligence Consultina Invencolla

   

  Mitkä neljä oppia ja ominaisuutta ovat Junior Business Intelligence Consultin työssä tärkeimpiä? Miten untuvikko oppii lentämään? Kauttamme asiakasyrityksellemme Invencolle työllistynyt Miikka Myyry kirjoittaa uratarinassaan kokemuksistaan Invencolla - lue lisää ja inspiroidu todellisesta kasvutarinasta!

   

   

  Untuvikko

  Olen opiskellut tietojohtamista 6 vuotta Tampereen teknillisessä yliopistossa pääaineenani data- ja informaatioanalytiikka. Työkokemusta it-alalta löytyi yhteensä noin 16 kuukautta, joista 10 kuukautta osa-aikaisena opiskelujeni ohella. Olin siis varsin untuvikko tullessani töihin Invencolle. Koulussa ja työelämässä olin käyttänyt joitain BI-työkaluja kuten QlikViewtä ja PowerBI:tä. Myöskin tietokantojen perusteet olivat hallussa, mutta en missään nimessä ollut näiden ammattilainen.

  Hieman jännittyneenä saavuinkin ensimmäisenä päivänä töihin. Haastatteluprosessissa oli tehty selväksi, että valmista ammattilaista ei odotetakaan, vaan hiomatonta timanttia, jonka uskotaan kehittyvän ammattilaiseksi työtä tekemällä.

   

  Ensimmäiset siiveniskut

  Heti ensimmäisellä viikolla pääsin mukaan asiakasprojektiin rakentamaan asiakkaalle tulos- ja taselaskennan raportointisovellusta. Työkaluna oli täysin uusi tuttavuus Jedox. Heti ensimmäisessä projektissa opin aivan valtavasti uutta. Tajusin, että työelämän projektit ovat aivan erilaisia kouluprojekteihin verrattuina, joita olin aiemmin tehnyt.

  Jos heti ensimmäisessä projektissa opin valtavasti, voisi nyt neljä kuukautta sen jälkeen oppimaani määrää kutsua valtavaksi potenssiin 10. Mutta mitä oikeasti olen oppinut? Yritin tiivistää asiat neljään kohtaan, joista voisi minun mielestäni puhua BI-konsultin tärkeimpinä ominaisuuksina.


  Neljä tärkeintä oppia ja ominaisuutta

  1. Tietokannat ja SQL /// Tietokannat ovat hyvin vahvasti läsnä jokaista analyysi- ja raportointiprojektia. Tietokantoja on osattava ymmärtää, jotta dataa saadaan jäsenneltyä, yhdistettyä, valittua ja näytettyä mitenkään järkevästi. SQL-kielen hallitseminen on tärkeää, koska ilman sitä oikeiden kyselyiden tekeminen kantaan ei ole mahdollista.

   Tähän liittyvä suuri havainto oli, että ETL-prosessi on jatkuva toisin kuin koulutöissä aiemmin. Silloin riitti, että prosessi toimi kerran. Oikeassa maailmassa prosessin on toimittava jatkuvasti ja sen on oltava rakennettu niin, että mahdollisista virheistä voidaan toipua ongelmitta.

  2. Raportointisovellukset /// Minulta ei ollut kovin pitkää kokemusta oikeastaan mistään raportointityökalusta, joten jouduin opettelemaan niiden käyttöä tovin. Onneksi pääsin heti tekemään oikeita projekteja usealla eri työkalulla ilman suuria paineita. Oppimisen kannalta pidän tärkeänä oikeiden projektien tekoa. On aivan eri asia tehdä töitä oikealla datalla oikeisiin tarpeisiin kuin internetistä löytyviä kursseja.

   Raportointisovelluksia on nykyisin 13 tusinassa, mutta mielestäni BI-konsultin ei kuitenkaan tule kauhistua tästä määrästä. Kuten yksi kollegani sanoi ”Jos osaan tehdä sen jollakin sovelluksella, sen voi tehdä myös jollain toisella”. Raportointisovellukset ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia ja perusperiaatteet toimivat sovelluksesta toiseen siirryttäessä samankaltaisesti.

  3.  Analyyttisyys ja ongelmanratkaisukyky /// Olen ollut aina analyyttinen henkilö ja analysoin tapahtumia välillä hyvinkin syvällisesti. Tästä on paljon hyötyä BI-konsultin tehtävissä – teemmehän asiakkaille analyysejä. On hyvä ymmärtää miksi jokin asia tehdään ja mitä siitä seuraa. Tämän avulla ongelmanratkaisu helpottuu. Ensimmäisen neljän kuukauden aikana olen kohdannut ongelmia oikeastaan jokaisella osa-alueella millä BI-konsultti toimii. Olen kuitenkin pystynyt ratkaisemaan ongelmat ja ennen kaikkea oppinut niistä. Olen myös oppinut hiomaan ongelmanratkaisukykyäni ja analyyttisyyttäni BI-konsultin maailmaan sopivaksi ja pystynkin ratkaisemaan nyt ongelmia, joita en vielä neljä kuukautta sitten edes tiennyt olevan olemassa.

  4. Oppimiskyky ja -halu /// BI-konsultin työ on jokapäiväistä oppimista. Ainakin näin juniorina, mutta uskoisin myös senioreilla edellisen lauseen pitävän paikkaansa. Minulle se on yksi tämän työn suola. Haluan oppia uutta ja hallita monia eri osa-alueita työssäni. Oppimishalulla pääsee jo pitkälle tässä työssä, koska kaikki on mahdollista oppia niin halutessaan. Parhaisiin tuloksiin pääsee haastamalla itsensä ja yrittämällä aina parantaa edellistä tulosta. Oppimisen tukena toimivat osaavat kollegat, joilta saa ongelmaan kuin ongelmaan apua.

   

  Tuulta siipien alla

  Neljän kuukauden aikana olen päässyt tekemään Invencolla monia erilaisia töitä, joista jokaisesta on ollut kehittymiseni kannalta hyötyä. Olen päässyt tekemään asioita, joista olin nähnyt vain epämääräisen kuvan professorin kalvoilla luennolla. Olen muun muassa rakentanut ETL-prosessin asiakkaalle, jossa epämääräisistä CSV-tiedostosta on saatu käyttäkelpoista informaatiota esitettynä QlikViewn kautta kuvaajina ja selkeinä talukkoina. Olen ollut asiakastapaamisissa ja kokenut miten asikkaiden kanssa kommunikointi tapahtuu. Voin vain innoissani odottaa, mitä seuraavat neljä kuukautta tuovat tullessaan.

  Miikka Myyry

 • Minja - Community Manager Innovation House Finlandilla

  Minja löysi valmistuttuaan kauttamme innostavan ja monipuolisen työn Community Managerina start-up-yhteisö Innovation House Finlandilta. Minja huolehtii Innovation House Finlandin Kallion toimipisteen yhteisön jäsenistä ja työskentelee useiden eri yritysten kanssa pienimmistä start-upeista isompiin korporaatioihin.

   

  Katso video ja kuule lisää Minjan kokemuksista ja Studentworkin rekrytointiprosessista.

 

Katso avoimet työpaikat

 

Avoimet työpaikat