Pyydä tarjous
Studentwork

SOFT SKILLS

Mitä ovat pehmeät taidot ja miksi ne ovat tärkeitä työelämässä?

soft skills

Mitä ovat pehmeät taidot?

Pehmeät taidot (eng. Soft skills) voidaan luokitella ihmisen henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi, jotka muokkaavat sitä, miten työskentelemme ja olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Pehmeät taidot edustavat erilaisia kykyjä taitoja tai ominaisuuksia, jotka liittyvät yksilön persoonallisuuteen. Näillä kompetensseilla on merkittävä rooli siinä, miten henkilö rakentaa suhteita kollegoihinsa, kommunikoi sekä suoriutuu työtehtävistään, ja tästä syystä pehmeät taidot ovat välttämättömiä monissa rooleissa.

 

Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä?

Yhä useammat työnantajat ovat alkaneet etsiä menetelmiä pehmeiden taitojen tunnistamiseen rekrytointiprosessin aikana. Pehmeiden taitojen merkityksen nousun taustalla vaikuttaa teknologinen kehitys, joka korvaa osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta. Näin ollen pehmeiden taitojen merkitys korostuu ihmisen työpanosta edelleen vaativissa työrooleissa. Pehmeiden taitojen kysyntä johtuu myös siitä, että ne ovat siirrettäviä taitoja joista on hyötyä monissa erilaisissa tilanteissa ja työtehtävissä.

Ladda ner din soft skills guide

 

SOFT SKILLS TYÖELÄMÄSSÄ

Työnhakijat huomaavat tänä päivänä, että useat työnantajat keskittyvät nyt pehmeisiin taitoihin ja näiden tärkeyttä korostetaan entistä enemmän. Studentworkilla hyödynnämme Soft skills- arviointeja, joilla varmistetaan, että kandidaatin henkilökohtaiset vahvuudet ja motivaatiotekijät vastaavat työpaikan kulttuuria, sekä roolille asetettuja vaatimuksia. Halutuimpia pehmeitä arvoja työpaikoilla ovat:

 

  • Sopeutumiskyky
  • Vuorovaikutustaidot
  • Luovuus
  • Kriittinen ajattelu
  • Ristiriitojen ratkaiseminen
  • Päätöksentekokyky
  • Joustavuus
  • Johtamistaidot
  • Motivaatio

 

                  Räätälöi unelmakandisi

%

Deloitten tutkimuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä 63% kaikista työpaikoista on pehmeisiin taitoihin perustuvia.

%

HR- ammattilaisista nostaa pehmeät taidot yhtä tärkeiksi, tai tärkeämmiksi kuin kovat taidot rekrytoinnissa.

%

HR- ammattilaisista on sitä mieltä, että epäonnistuneet rekrytoinnit

 

SOFT SKILLS vs. HARD SKILLS - MIKÄ ON NÄIDEN ERO?

Helppo tapa ymmärtää ero pehmeiden taitojen ja kovien taitojen välillä on tarkastella perinteistä CV:tä. Siinä listataan yleensä aikaisempi työkokemus, koulutus sekä erilaiset pätevyydet kuten vieraiden kielten osaaminen ja tietotekniset taidot. Nämä lukeutuvat kovien taitojen alle ja ovat taitoja, jotka on hankittu opiskelun ja kokemuksen kautta. Kovat taidot ovat kykyjä, joita on helpompi opettaa ja omaksua, ja lisäksi ne ovat helpommin mitattavissa. 

Pehmeät taidot ovat puolestaan taitoja tai ominaisuuksia, jotka voidaan luokitella persoonallisuuden piirteiksi. Pehmeät taidot edustavat ihmisen yksilöllisiä luontaisia taipumuksia, ja ovat näin vaikemmin opetettavissa.

 

Hitta rätt kompetens

 

Soft skills vs. hard skills

ESIMERKKEJÄ PEHMEISTÄ TAIDOISTA

 
Sopeutumiskyky:
Joustavuus
Muutoskyky
Johdonmukainen ajattelu 
 
Kommunikaatio:
Kuunteleminen 
Ristiriitojen hallinta 
Johtamistaidot
Vakuuttavuus
Empatia
 
 
Ongelmanratkaisu:
Kriittinen ajattelu 
Efterforskande 
Uthållighet
Yksityiskohtainen
 
Luovuus:
Uteliaisuus
Innovatiivisuus
Idearikkaus
 
Työmoraali: 
Tiimitaidot
Järjestelmällisyys
Päättäväisyys

ESIMERKKEJÄ KOVISTA TAIDOISTA

 
TIETOTEKNINEN OSAAMINEN:
Koodaaminen/ohjelmointi (Python, Java jne.)
 
Projektijohtaminen:
Aiempi kokemus hankkeen totuttamisesta
 
Kielitaito:
Vieraiden kielten osaaminen
Copywriting 
 
Markkinointi:
SEO 
Graafinen suunnittelu
 
Data-analyysi:
Tiedonlouhinta
Affärsanalys
Tolkning av analyser
Analytiskt resonemang
 
 
 

TEE PERSOONALLISUUS-ARVIOINTIMME!

 
 
Arvioinnin täyttäminen vie vain muutaman minuutin ja saat tuloksistasi ilmaisen palauteraportin.
 
Tee persoonallisuusarviointi
 

Haluatko saada viimeisimmät uutiset liittyen pehmeisiin taitoihin sekä datavetoiseen rekrytointiin?

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajantasalla uusimmista tuulista rekrytoinnin saralla.

 

Liity postituslistalle