2 min lästid

SÅ MÄTER DU SOFT SKILLS VID REKRYTERING

By Admin on 03 juni 2020

Soft skills ligger i topplistan bland efterfrågade färdigheter och behovet förväntas öka. Samtidigt anser många arbetsgivare att de saknas tydliga metoder för att identifiera dessa kompetenser. Såhär går det till när vi mäter soft skills vid rekrytering.

 

Soft SKILLS vs. HARD SKILLS

Soft skills är alla kompetenser eller egenskaper som kan klassificeras som personlighetsdrag eller egenskaper. Dessa beteenden formar hur du arbetar med dig själv och andra, vilket styr inställningen till livet och jobbet. Till skillnad från hard skills, där inlärd inlärd kunskap dominerar (ex. kodning eller språkkunskaper), är alltså soft skills mer abstrakta och svåra definiera. i och med att de tillhör personlighetsdrag och sociala egenskaper. Läs mer här » 

VARFÖR MÄTER VI KANDIDATENS SOFT SKILLS?

Utvecklingen talar för att framtidens arbetsmarknad kommer domineras av så kallade ”soft skill intensive jobs”, det vill säga jobb som kräver att den anställda har rätt personliga egenskaper och kompetenser. Undersökningar visar att 63 % av alla jobb som kräver mänsklig arbetskraft kommer vara soft skills-baserade, inom de närmsta 10 åren.

Genom att mäta soft skills får vi ett resultat av kandidatens beteendeegenskaper. Dessa är, till skillnad från aspekter som utbildning och erfarenhet, svåra att bedöma under en intervju. Men minst lika viktigt, om inte mer, för att säkerställa en matchning.

HUR MÄTER VI SOFT SKILLS?

Vi mäter soft skills genom psykometriska test i form av personlighetsbedömningar. Med verktygets hjälp kan vi kartlägga kandidatens styrkor och drivkrafter. Denna mätbara, objektiva data ger oss en helhets bild av kandidatens lämplighet för den specifika rollen. Kombinerat med en strukturerad intervju får vi en övergripande utvärdering av kandidaten och kan enklare säkerställa en match med företaget.

VAD ÄR EN SOFT SKILLS-MATCHNING?

En soft skills-matchning är ett kvitto på att kandidaten har rätt egenskaper för att passa väl i sin roll på just ert specifika företag. Det innebär att vi säkerställer att kandidatens personliga styrkor och drivkrafter stämmer överens med såväl arbetsplatsens kultur som med kraven för rollen. Soft skills-matchningen fungerar som ett stöd för att identifiera de lämpligaste kandidaterna och kortar ner urvalsprocessen. 

Vill du veta mer om soft skills & och hur ni som företag kan använda det? Läs vidare om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering. Läs mer här »

Vill du delta i vår undersökning Graduates at Work? Bidra med dina åsikter om soft skills vid rekrytering och hjälp oss att förbättra rekryteringsprocessen!

Till undersökningen

Läs mer:

Topp 10 soft skills 2020

Soft skills och hard skills - vad är skillnaden?

Admin

Written by Admin

 

SIGNA UPP FÖR VÅRT NYHETSBREV!