Enligt förra årets framtidsspaning från LinkedIn ansåg 92% av de tillfrågade att soft skills är lika viktiga eller viktigare än hard skills. 89% menar att avsaknaden av soft skills ofta leder till en dålig rekrytering. Över hälften uppger att de saknar metoder för att mäta kandidaters soft skills. Om vi förstår vilka egenskaper som efterfrågas, är det också lättare att förstå skillnaderna och varför det ena av dessa är svårare att identifiera.

Vad är soft skills?

Soft skills, eller mjuka kompetenser, är personliga, ibland medfödda egenskaper så som grad av empati och social förmåga. Denna typ av kompetens krävs för mer kreativa, komplexa och analytiska arbetsuppgifter. LinkedIn har listat de soft skills som företag kommer ha störst behov av 2020. Då kommer kreativitet på första plats följt av övertalningsförmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet, och emotionell intelligens.

Vad är Hard skills?

Hard skills kan definieras som specifika kunskaper och förmågor som går att lära sig genom utbildning och erfarenhet. Dessa färdigheter krävs exempelvis ofta vid mer tekniska arbetsuppgifter. Hard skills har historiskt sätt dominerat arbetsmarknaden och är lättare än soft skills att identifiera och att visa på ett CV, men de är också lättare att ersätta med hjälp av dagens teknologi.

Framtidens kompetens

Experter är oeniga om i vilken utsträckning mänsklig kompetens kommer behövas inom de arbetsområden där robotar är mer effektiva än människor. De arbetsuppgifter som kan utföras av artificiell intelligens har redan, och kommer så även i framtiden, att automatiseras. Prognosen talar därför för att kravet på soft skills, som redan är en stark trend inom rekrytering- och bemanning, bara kommer att öka. Studentwork har länge använt sig av personlighetsbedömning vid rekrytering. Genom våra soft skills-tester identifierar vi inte bara personlig motivering och drivkrafter hos kandidater. Vi säkerställer även att kandidatens färdigheter ligger i linje med företagets kultur och värdering för att hitta den absolut bästa matchningen.

Vill du veta mer om soft skills & och hur ni som företag kan använda det? Läs vidare om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering. Läs mer här »

Vill du delta i vår undersökning Graduates at Work? Bidra med dina åsikter om soft skills vid rekrytering och hjälp oss att förbättra rekryteringsprocessen!

Till undersökningen

Läs mer:

Topp 10 soft skills 2020

Definiera din drömkandidat 

Ladda ner guiden: Allt du behöver veta om soft skills

Admin

Written by Admin

 

SIGNA UPP FÖR VÅRT NYHETSBREV!