datadriven rekrytering

Spara Tid, Pengar, huvudvärk med datadriven rekrytering

- Fallstudie -

Så hjälpte vi ett börsnoterat internationell företag att reducera personalomsättningen och höja engagemanget inom deras kundservice.


Bakgrund

Studentworks kund tog beslut om att expandera sitt kundserviceteam. De hade utmaningar med att hitta lämpliga kandidater som matchade företagets värderingar samt för hög personalomsättning. Företaget bad Studentwork att definiera och implementera en ny databaserad rekryteringsmodell för att minska personalomsättningen, öka engagemanget och höja produktiviteten.

 

Målsättning

För att lyckas måste man förstå vilka egenskaper och färdigheter som korrelerar med arbetsprestationen i de aktuella rollerna.

Målet var att utforma en datadriven, prediktiv samt objektiv rekryteringsprocess för att leverera kostnadsbesparingar, reducera personalomsättning samt öka produktiviteten.

De huvudsakliga målen för projektet var:

 • Identifiera kandidater som är mest lämpliga för rollen inom kundservice

 • Använda psykometriska data för att förbättra rekryteringen till roller inom kundservice och reducera rekryteringskostnader och personalomsättning

 • Skräddarsy och implementera kognitiva färdighets- och personlighetstest för att mäta och matcha företagets värderingar och framgångsfaktorer

 • Att låta psykometriska data & fokuset på soft skills styra hela rekryteringsprocessen

#

Rekryteringar

Insamlade datapunkter

SEK i direkta besparingar

Processen

Projektet startade med att utvärdera den aktuella statusen. Utgångssituationen var ganska typisk. Inom kundservice var omsättningen cirka 30% per år och arbetsprestandarnivåerna fluktuerade betydligt.

Den första fasen bestod av följande element.

 1. Djupgående analys och research av rollen

 2. Insamlande av psykometrisk data (självskattning- och färdighetstest)

 3. Analys och definition av KPI:er samt resultat- och prestationsindikatorer

 4. Koppla psykometrisk data med KPI:er samt resultat- och prestationsindikatorer

"De otroliga resultaten är ett bevis för att detta rekryteringssätt verkligen fungerar. Medarbetarna har dessutom tidigt under anställningen uppvisat egenskaper där de snabbt lär sig, är nyfikna och starkt motiverade. De har skapat en helt ny kultur för vår kundservice på kort tid."

%

av kandidaterna var nöjda med processen

%

av de intervjuade fick jobbet

%

överträffade förväntningarna

Resultat

Genom att använda den utformade ideala profilen vid rekryteringen av ny personal till kundservice observerade företaget flera markanta förbättringar.

Projektresultat:

 • 40 nya kollegor har hittills anställts utefter den nya prediktiva rekryteringsmodellen

 • 90 % av de rekryterade har överskridit bolagets KPI:er under de första två veckorna

 • Personalomsättning sjönk till 7,9% från 31%

 • Kostnadsbesparingar de först 6 månaderna uppskattas till ca 2,5 MSEK

 • Kvalitativa bedömningar från linjecheferna är mycket positiva. Linjecheferna rapportera lysande kulturella egenskaper samt högt engagemang bland de rekryterade.

 • Efter att ha genomfört testen fick alla kandidater en automatisk återkopplingsrapport baserad på deras resultat.

 • Stark korrelation mellan resultat i verbala färdighetstest och arbetsprestation.

 • Korrelation mellan personlighetstest och arbetsprestation. 13 personlighetsdrag korrelerar starkt med kundens KPI:er.

 

HÄR BERÄTTAR VI MER OM SOFT SKILLS VID REKRYTERING

 

 

Vill du veta mer om datadriven rekrytering & soft skills?

Kontakta oss direkt på +4610 160 07 00

Begär en offert