Studentwork

Personlighets-bedömning i rekrytering

— Onboardingverktyg —

 

Persoonallisuusarvioinnit rekrytoinnissa

Vi tror på att rätt person på rätt jobb handlar lika mycket om personlighet som meriter. Därför använder vi soft skills-tester i våra rekryteringsprocesser, som kartlägger kandidatens styrkor och hjälper till att hitta en perfekt match med arbetsplatsen.

 

Varför är soft skills så viktigt?

Soft skills är de kompetenser som kan klassificeras som personlighetsdrag eller mänskliga egenskaper.  Vikten av soft skills förstås bäst när vi utgår från hur utvecklingen ser ut.  Den arbetskraft som kan ersättas av digitala verktyg, har redan, och kommer så även i framtiden, att göra det. Därför kommer behovet av soft skills bara att öka . Enligt förra årets framtidsspaning från LinkedIn ansåg 92% av de tillfrågade att soft skills är lika viktiga eller viktigare än hard skills. 89% menar att avsaknaden av soft skills ofta leder till en dålig rekrytering.

Genom att mäta soft skills får vi ett resultat av kandidatens beteendeegenskaper. Dessa är, till skillnad från aspekter som utbildning och erfarenhet, svåra att bedöma under en intervju. Men minst lika viktigt, om inte mer, för att säkerställa en matchning.

Hitta rätt kompetens

 

Vad är ett soft skills-test?

Genom att identifiera motiverande faktorer och drivkrafter hittar vi de bästa talangerna för ditt företag, effektiviserar rekryteringsprocessen och ser till att  både kandidat och kund är nöjd med sin matchning. 

Vi säkerställer alltid att våra tester är standardiserade, pålitliga och validerade. Inga subjektiva bedömningar äger rum under testfasen.  

 

VAD INNEBÄR EN SOFT SKILLS - MATCHNING?

En soft skills-matchning är ett kvitto på att kandidaten har rätt egenskaper för att passa väl i sin roll på just ert specifika företag. Det innebär att vi säkerställer att kandidatens personliga styrkor och drivkrafter stämmer överens med såväl arbetsplatsens kultur som med kraven för rollen. Soft skills-matchningen fungerar som ett stöd för att identifiera de lämpligaste kandidaterna och kortar ner urvalsprocessen. Nedan listar vi några av fördelarna:

  • IDENTIFIERAR KANDIDATENS DRIVKRAFTER OCH MOTIVATIONSFAKTORER
  • KARTLÄGGER PERSONLIGA EGENSKAPER, STYRKOR, ATTITYD OCH BETEENDE
  • EFFEKTIVISERAR REKRYTERINGSPROCESSEN
  • PERSONLIG ONBOARDINGRAPPORT

Vill du veta mer om soft skills & och hur ni som företag kan använda det? Läs vidare om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering. Läs mer här »

 

Vår rekryteringsprocess

 

Graduates at Work 2021

Varje år genomför Studentwork i Sverige och Finland Graduates at Work som undersöker graduates förväntningar på arbetslivet. Årets rapport handlar om soft skills och syftar till att ta reda på tankar och åsikter gällande att rekrytera med hjälp av personlighetstester. Samt vilken inställning målgruppen har till soft skills-fokuserad rekrytering

 

Ladda ner Graduates at Work 2021 

6
 

GÖR VÅRT SOFT SKILLS-TEST!

Gör vårt snabba test och upptäck vilka dina personliga styrkor är. Testet tar bara några minuter och när du är klar får du en utförlig rapport som beskriver dina styrkor i arbetslivet, direkt i din mejlkorg. 

Ta reda på dina styrkor