Studentwork

Personlighets-bedömning i rekrytering

— Onboardingverktyg —

 

Persoonallisuusarvioinnit rekrytoinnissa

Vi tror på att rätt person på rätt jobb handlar lika mycket om personlighet som meriter. Vi använder alltid soft skills-tester i våra rekryteringsprocesser, för att kartlägga kandidatens styrkor för att  få till en perfekt match med arbetsplatsen.

 

Vad är ett soft skills-test?

Genom att identifiera motiverande faktorer och drivkrafter hittar vi de bästa talangerna för ditt företag, effektiviserar rekryteringsprocessen och ser till att  både kandidat och kund är nöjd med sin matchning. 

Vi säkerställer alltid att våra tester är standardiserade, pålitliga och validerade. Inga subjektiva bedömningar äger rum under testfasen.  

 

Varför är soft skills så viktigt?

Om soft skills sägs ofta att detta är kompetenser som aldrig kommer bli omoderna. Det handlar om att soft skills, till skillnad från hard skills, inte kan ersättas av digitala verktyg. Soft skills är också färdigheter som kan du inte kan lära ut i samma utsträckning, då de hör till din personlighet. Flera undersökningar visar att kravet på soft skills bara ökar. Enligt förra årets framtidsspaning från LinkedIn ansåg 92% av de tillfrågade att soft skills är lika viktiga eller viktigare än hard skills. 89% menar att avsaknaden av soft skills ofta leder till en dålig rekrytering.

Vill du veta mer om soft skills & och hur ni som företag kan använda det? Läs vidare om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering. Läs mer här »

Hitta rätt kompetens

 

Gör vårt personlighetstest!

Det tar bara några minuter. Och när du är klar skickar vi en kostnadsfri feedback-rapport till dig direkt.