Studentwork

Personlighets-bedömning i rekrytering

 

 

Persoonallisuusarvioinnit rekrytoinnissa

Vi tror på att rätt person på rätt jobb handlar lika mycket om personlighet som meriter. Därför använder vi soft skills-tester i våra rekryteringsprocesser, som kartlägger kandidatens styrkor och hjälper till att hitta en perfekt match med arbetsplatsen.

 

Soft skills-test vid rekrytering

Inom rekrytering används psykometriska test i syfte att hjälpa arbetsgivaren att hitta de mest lämpliga kandidaterna till en specifik tjänst. Det baseras på hur väl kandidatens förmågor och personlighet matchar kraven för rollen. Våra soft skills-tester är utformade för att lyfta fram de personliga egenskaper och attribut som är avgörande för att lyckas väl i rollen såväl som på arbetsplatsen hos just er.

Genom att identifiera motiverande faktorer och drivkrafter hittar vi de bästa talangerna för ditt företag, effektiviserar rekryteringsprocessen och ser till att både kandidat och kund är nöjd med sin matchning. 

Vi säkerställer alltid att våra tester är standardiserade, pålitliga och validerade. Inga subjektiva bedömningar äger rum under testfasen.  

Hitta rätt kompetens

Kostnadseffektivt

Med psykometriska tester som stöd får ni snabbare ett mer kvalitativt urval och undviker onödiga, kostsamma steg i en utdragen process. Samtidigt minskar ni risken för misslyckade rekryteringar.

Prediktivt

Personlighetstest har en överlägsen prediktiv validitet jämfört med andra urvalsmetoder. I kombination med strukturerade intervjuer är detta den enskilt mest träffsäkra metoden för att förutsäga framtida arbetsprestation.

Objektivt & rättvist

Genom att utgå från tester får vi en urvalsprocess fri från subjektiva bedömningar och fördomar. Psykometriska tester är specifikt utformade för att alla individer ska behandlas jämlikt sätt och jämförelsen ska går rätt till.

Varför är soft skills så viktigt?

Soft skills är de kompetenser som kan klassificeras som personlighetsdrag eller mänskliga egenskaper.  Vikten av soft skills förstås bäst när vi utgår från hur utvecklingen ser ut.  Den arbetskraft som kan ersättas av digitala verktyg, har redan, och kommer så även i framtiden, att göra det. Därför kommer behovet av soft skills bara att öka . Enligt förra årets framtidsspaning från LinkedIn ansåg 92% av de tillfrågade att soft skills är lika viktiga eller viktigare än hard skills. 89% menar att avsaknaden av soft skills ofta leder till en dålig rekrytering.

Genom att mäta soft skills får vi ett resultat av kandidatens beteendeegenskaper. Dessa är, till skillnad från aspekter som utbildning och erfarenhet, svåra att bedöma under en intervju. Men minst lika viktigt, om inte mer, för att säkerställa en matchning.

 

SOFT SKILLS - MATCHNING

En soft skills-matchning är ett kvitto på att kandidaten har rätt egenskaper för att passa väl i sin roll på just ert specifika företag. Det innebär att vi säkerställer att kandidatens personliga styrkor och drivkrafter stämmer överens med såväl arbetsplatsens kultur som med kraven för rollen. Soft skills-matchningen fungerar som ett stöd för att identifiera de lämpligaste kandidaterna och kortar ner urvalsprocessen. Nedan listar vi några av fördelarna:

  • IDENTIFIERAR KANDIDATENS DRIVKRAFTER OCH MOTIVATIONSFAKTORER
  • KARTLÄGGER PERSONLIGA EGENSKAPER, STYRKOR, ATTITYD OCH BETEENDE
  • EFFEKTIVISERAR REKRYTERINGSPROCESSEN
  • PERSONLIG ONBOARDINGRAPPORT

Vill du veta mer om soft skills & och hur ni som företag kan använda det? Läs vidare om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering. Läs mer här »

 

Vår rekryteringsprocess

 

Graduates at Work 2021

Varje år genomför Studentwork i Sverige och Finland Graduates at Work som undersöker graduates förväntningar på arbetslivet. Årets rapport handlar om soft skills och syftar till att ta reda på tankar och åsikter gällande att rekrytera med hjälp av personlighetstester. Samt vilken inställning målgruppen har till soft skills-fokuserad rekrytering

 

Ladda ner Graduates at Work 2021 

6
 

GÖR VÅRT SOFT SKILLS-TEST!

Gör vårt snabba test och upptäck vilka dina personliga styrkor är. Testet tar bara några minuter och när du är klar får du en utförlig rapport som beskriver dina styrkor i arbetslivet, direkt i din mejlkorg. 

Ta reda på dina styrkor