Studentwork

Rekryteringsprocess

Rekrytointiprosessi Studentworkin kanssa

Genom vår specialistkunskap fokuserar vi på att attrahera, behålla och coacha talanger till möjliggörare för Sveriges främsta företag.


ABC-modellen

Vår process börjar alltid med att förstå kundens verkliga behov för att vi ska kunna presentera en relevant lösning. Sedan fastställs tydliga mål för samarbetet och leveransen. Därefter inleds en rekryteringsprocess för att hitta rätt person. Vi arbetar efter ett koncept som vi kallar ABC-modellen: Attrahera, Behålla, Coacha. Våra professionella rekryterare ansvarar för att ta rekryteringsprocessen framåt. Under rekryteringsprocessen uppdateras kundföretaget ständigt om framstegen i processen. Rätt matchad kandidat presenteras för kund och när båda parter är nöjda sluts ett avtal

ATTRAHERA

Studentwork är specialister på den nya generationen och vi vet vad dagens unga talanger har för tankar och förväntningar på arbetslivet. Vi samarbetar med flera organisationer, högskolor och universitet och har ett omfattande nätverk av studenter och utexaminerade. Dessutom undersöker vi vår målgrupps inställning och attityd till arbetslivet i vår årliga undersökning Graduates at Work. Genom att titta på vad som gör er attraktiva som arbetsgivare och matcha er med de kandidater som har lämpliga kompetenser och egenskaper kan vi attrahera rätt person till rätt arbetsplats.

BEHÅLLA

Rätt matchning är nödvändigt för att lyckas behålla nya medarbetare. Genom att identifiera kandidatens motivationsfaktorer och drivkrafter skapar vi goda förutsättningar för ert framtida arbete tillsammans.  Alla våra kandidater genomför ett test som visar hur väl deras personliga egenskaper korrelerar med en olika arbetsroller. Vidare utgår vi från ett kompetensramverk som redogör för vilka förmågor och beteenden som krävs för att lyckas i en specifik roll. För att ytterligare se till att er nya medarbetare trivs och snabbt blir en del av ert företag bistår vi med stöttning under onboarding-perioden och våra erfarna konsultchefer följer regelbundet upp samarbetet med såväl beställare som konsulter.  

COACHA

Den tredje och sista delen i konceptet handlar om att coacha. Vi tillhandahåller en unik Onboardingrapport som bygger på ett personlighetstest. Rapporten fokuserar på positiva egenskaper och nycklar för att få konsulten att snabbt komma in i arbetet och vara produktiv. Rapporten är ett ledarskapsstöd med konkreta verktyg som kan vara till hjälp i ledarskapet. Vår process fortsätter alltså när väl uppdraget är tillsatt, vilket sällan är fallet i vår bransch.

Ladda ner Graduates at Work 2021 soft skills

 

VAD ÄR ETT KOMPETENSRAMVERK?

Tillsammans med vår samarbetspartner Psycruit har vi tagit fram ett kompetensramverk som består av 30 arbetsrelaterade beteenden och förmågor som kan appliceras på olika typer av roller. Ramverket baseras på 20 år av forskning som mätt vilka personliga egenskaper som korrelerar med framgång i respektive arbetsroll.

Ramverket ger en förståelse för vilka personliga egenskaper som kandidaten bör ha för att prestera väl, och nå sin fulla potential i den roll ni behöver. Tillsammans med dig som beställare utgår vi från detta underlag när vi ska definiera vilken kandidat just ni söker efter. I vårt kompetensramverk redogörs dessutom för en rad olika ledarskapsstilar. Denna extra del kan vara användbart för dig i en ledarroll att känna igen vilken beskrivning du kan relatera till och vad som är viktigt i ditt ledarskap.

Hitta rätt kompetens

 

Framtidens kompetens

Vi matchar den nya generationens talanger med Sveriges främsta arbetsgivare. Dessa personer har digitaliseringen i blodet och kommer bidra stort till utvecklingen. De kommer även med nya, viktiga perspektiv på arbetslivet.

Matchning

Vi säkerställer att kandidaten har rätt egenskaper för att passa väl i sin roll på just ert specifika företag, genom att matcha kandidatens personliga styrkor och drivkrafter med såväl arbetsplatsens kultur som med kraven för rollen.

Resultat

Vår rekryteringsprocess resulterar i ett vassare urval av kandidater samtidigt som ni sparar tid och kostnader. Med modellens hjälp kan vi förutse kandidatens framtida prestationer vilket vidare resulterar i minskad personalomsättning & ökad produktivitet.

Onboarding

Vi underlättar  onboardingperioden med hjälp av vår onboarding-rapport. Rapporten hjälper dig och din nyanställda att fördjupa ert framtida arbete tillsammans och kan vidare användas som ett ledarskapsverktyg.

 
 

Vill du ha förslag på lösning redan idag?

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.