Studentwork

Hållbarhet och engagemang

globala-malen2

Vi bär alla ett gemensamt ansvar för att FN:s Globala Hållbarhetsmål ska uppnås - Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Därför väljer vi att prioritera de mål där vi kan göra mest skillnad. De mål vi lägger extra kraft på är:

 

Mål 3: Hälsa och Välbefinnande

Studentwork vill vara en arbetsplats som värnar om sina medarbetares hälsa. Det är grundläggande för att vi ska kunna prestera och må bra. Vi erbjuder alla anställda gemensamma träningspass två gånger i veckan och uppmuntrar till rörelse och hälsosam kost. Vi strävar efter att alla medarbetare ska känna sig sedda och uppskattade och förespråkar balans mellan aktivitet och återhämtning som ett sätt att motverka stress.   

 

Mål 5: Jämställdhet 

På Studentwork ska kvinnor och män har samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Vi tror att en arbetsplats med en jämn fördelning mellan kvinnor och män leder till ett mer kreativt och stimulerande arbetsklimat och därför strävar vi efter att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män. Studentwork är en sälj- och marknadsorganisation och vi är väl medvetna om den snedvridna fördelning mellan kvinnliga och manliga försäljare där andelen män inom yrket är betydligt fler. För att uppmärksamma detta och i syfte att attrahera fler kvinnor till vårt säljteam anordnar vi eventet Women in Sales. Ta reda på mer om initiativet här. 

 

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Vi ser att vi fyller en viktig roll gällande arbetet för en minskad ojämlikhet då vi aktivt uppmuntrar grupper som kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden att söka våra jobb. Vi jobbar för att ha en mångfald både inom vår interna personalstyrka såväl som i vår konsultorganisation och samarbetar med olika intresseorganisationer som hjälper personer ut i arbete. 

 

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion

Studentwork är ett tjänsteföretag vilket innebär att vi inte handskas med något produktionsmaterial. Däremot tar vi ansvar för vår miljöpåverkan genom att alltid utgå från vår inköpspolicy som slår fast att vi i största möjliga mån ska välja att köpa in det alternativ som är bäst för klimatet i termer av lägst bidrag till de globala utsläppen. Vi ska även ha klimatpåverkan med som en starkt vägande punkt när vi utvärderar vilka leverantörer vi anlitar. Vi tar ansvar för återtaget av våra it-produkter genom initiativet 100% Klubben och är måna om att alla våra anställda är engagerade i källsortering och återvinning av hushållsavfall på våra kontor.

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vi arbetar aktivt för att minska våra utsläpp och det senaste året har våra koldioxidutsläpp minskat med 20 ton. Vi uppmuntrar alla våra anställda att undvika resor med bil och flyg i den utsträckning som är möjlig och har som miljömål att minska antalet flygresor inom Sverige och mellan Stockholm och Finland med 25% och på sikt minska vårt CO2-utsläpp med 5 % per år. Utöver det klimatkompenserar vi för tjänsteresor med flyg, tåg och bil, el och värme, samt pappersförbrukning. Ladda ner vår Klimatrapport

 

 

Energieffektiva spisar i Rwanda

2019 klimatkompenserade vi för hela vår verksamhets koldioxidutsläpp genom att bidra till ett Gold Standard certifierat projekt som producerar klimatsmarta spisar i Rwanda. Projektet syftar till att effektivisera energianvändningen i hushåll och därigenom bidra till minskade klimatutsläpp samt bättre levnadsstandard för människor.

Läs mer om Rwanda-projektet här »  

cookstove_3