Studentwork

ENERGIEFFEKTIVA SPISAR I RWANDA

cookstove_3

 

I Rwanda står kol och ved för en betydande del av energiförbrukningen och är det bränsle som används mest vid matlagning vilket orsakar stora mängder rök och luftföroreningar inomhus. Förorenad luft är den näst vanligaste orsaken till dödsfall och den främsta orsaken till sjukdom i landet. Världen över dör varje år över 4 miljoner människor i förtid av att andas in sotrök när de lagar mat. De klimatsmarta spisarna är utformade för att balansera effektivitet, säkerhet, kostnad, stabilitet och styrka med fokus på att kunna användas med lokalt tillgängliga material, istället för icke förnybar ved och kol. På så vis bidrar detta projekt dels till en minskad mängd växthusgasutsläpp i atmosfären samt minskad avskogning. Hushållen i Rwanda sparar pengar då spisarna kräver mindre mängd bränsle för tillagning av samma mängd mat. Projektet genererar också sysselsättning och inkomst för människor via distribution och underhåll av spisarna samt utbildning och anställning av utbildningspersonal.

Klimatsmarta spisar i Rwanda ger:

  • Minskade koldioxidutsläpp

  • Skydd av skog

  • Bättre hälsa & livskvalitet för befolkningen i Rwanda

  • Arbetstillfällen

 

cookstovecookstove_2

 

Studentwork klimatkompenserar genom Go Climate Neutral som stöttar Gold Standard-certifierade klimatprojekt. När man väljer Gold Standard projekt har man 80 miljöorganisationer i ryggen - bland annat Världsnaturfonden.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete